عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

 

مظلوم که می شوی می ترسم.

حتما سکوتت دردی را پشت خود پنهان کرده است.

حساب دل ما را بکن دختر ، که قرار است

 از چشمهای تو طراوت وام بگیرند!

 

به همه می گويم شکوه نکند از اين دار بی وفا.

ولی تو را به خدا اين بار لب باز کن.

می ترسم اين حرفهايی که نمی زنی آنقدر راه گلويت را بگيرند که ساکت شوی.برای هميشه.

   + مائده ; ۳:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۳/۱٦
    پيام هاي ديگران ()