عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

 

Some wounds are too deep, too close to the bone,and no matter how hard you work at it. You just can't stop the bleeding

   + مائده ; ٢:٥٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/۳/٩
    پيام هاي ديگران ()