عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

 

  علی َعلی علی علی ‌چه بگويم؟ چگونه بگويم؟ چطور انم تو را که بر قلبم گره خورده است بر زبان بياورم؟

   چگونه عشق ازلی ام را به تو که در سراچه دلم پنهان شده است و گوش نامحرم را جای پيغام ملکوتی نيست باز گوکنم؟

علی چه گويم که مرا ممکن است به شرک متهم کنند؟ اگر پرستش جز ذات خدا مجاز بود بدون شک تو را می پرستيدم. تو تجلی صفات خدايی. تو تجسم صفات خدا و معيارهای خدايی. تو خليفه الله علی الارضی. تو هدف انسانيتی. تو خدا نيستی ولی وجود تو را خدا پر کرده است.

                                                                       شهيد دکتر مصطفی چمران

   + مائده ; ۱٠:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۸/۱۱
    پيام هاي ديگران ()