عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

 

می گفت اين جور آدمها در کمال ايمانی که نشان می دهند قدرت طلبند. می گفت اين پوسته ی رويشان هم ناخودآگاه کار می کند. فيلم بازی نمی کنند که مذهبی اند و معتقد.ولی درونشان ...

آن موقع گفتم اشتباه می کني. حالا می فهمم راست می گفت. حداقل دو نمونه اش را دارم می بينم. چه در سطح کلان. چه در سطح خرد!

   + مائده ; ۱۱:٤٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/۱/٦
    پيام هاي ديگران ()