عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

 

چو قسمت ازلی بی حضور ما کردند

گر اندکی نه به وفق رضاست خرده مگير

جدی نگير .جدی ميگم

   + مائده ; ۱٢:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۸/٩
    پيام هاي ديگران ()