عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

 

زينب می گويد چه خوب که کسی مثل او را داری که ساپورتت کنه. راست ميگه. حرفهای يک استاد چقدر می تواند موثر باشه.

  • اين روزها زهرا می خواهد روی اعصابم راه برود. يادش رفته ضد ضربه شده ام! خودش اين را می گويد!
  • اين روزها درس ها زياد شده.و کارها هم!
  • اين روزها فشار کار هم زياد شده! مشکلات فيزيکی ايجاد کرده!
  • از دست اين روزها...

   + مائده ; ۱٠:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۸/٢٧
    پيام هاي ديگران ()