عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

 

دانشگاه اعتصاب است تا چه پيش بيايد!!!

 

   + مائده ; ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۸/٦
    پيام هاي ديگران ()