عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه
» ۱۳٩۳/٩/۱ :: دورهمی ها
» ۱۳٩۳/٧/٢٢ :: زوج!
» ۱۳٩۳/٦/٥ :: کتاب و فیلم های دوست داشتنی دورم
» ۱۳٩۳/٥/۳ :: هنوز هم
» ۱۳٩۳/۳/٢٧ :: این روزهای اول متاهلی
» ۱۳٩۳/۳/٢٤ :: برای ثبت در همین دفترچه
» ۱۳٩۳/٢/٢٧ :: 7 مارس تا 8 می
» ۱۳٩۳/۱/۱٧ :: عقیده یا نگاه؟
» ۱۳٩٢/۱٢/٤ :: یه روز خوب و یه شب ی جوری
» ۱۳٩٢/۱۱/٢ :: Est-ce que tout est calm
» ۱۳٩٢/۱٠/٦ :: صبر برای شاید همه چیز!
» ۱۳٩٢/٩/۳ :: توافق تلخ
» ۱۳٩٢/۸/٩ :: نمودارهای ایکس و ایگرگ این روزها
» ۱۳٩٢/٧/٢ :: و مهر روزهایی دارد پر خبر و پر التهاب... کاش خوب
» ۱۳٩٢/٦/۳۱ :: گاهی ...نگاهی
» ۱۳٩٢/٥/۳۱ :: نگاه می کنم
» ۱۳٩٢/٤/٢۸ :: با اخلاق تر باشیم.
» ۱۳٩٢/٤/۱٢ :: گوش کن با لب خاموش سخن میگویم
» ۱۳٩٢/۳/٢۸ :: je me debrouille*
» ۱۳٩٢/٢/۱٩ :: زنده ام، شکر خدا
» ۱۳٩٢/٢/٢ :: من بیدارم
» ۱۳٩٢/۱/۱٥ :: این چه رازیست که هر بار بهار با عزای دل ما می آید.
» ۱۳٩۱/۱٢/٢٢ :: خانه تکانی
» ۱۳٩۱/۱٢/٢۱ :: در یک روز بارانی
» ۱۳٩۱/۱٢/٥ :: اسفند من بی برف میخواهی بگذری؟
» ۱۳٩۱/۱۱/٢۸ :: معادلات چهار چرخی یا ...بی خیال عصبانی میشم اگه بقیه شو بگم
» ۱۳٩۱/۱٠/٢٦ :: موسیقی توصیه شده
» ۱۳٩۱/۱٠/٢٤ :: کاغذهای تابلو اعلانات میز تحریر (1)
» ۱۳٩۱/۱٠/۱٧ :: اون موقعی که دبیرستان بودیم چجوری انشا می نوشتیم؟
» ۱۳٩۱/۱٠/۱٥ :: املت نیمه شیرین امروز
» ۱۳٩۱/٩/۱٥ :: موتور جت
» ۱۳٩۱/٩/۱٤ :: زنهار شود کوک دوباره دل این ساز
» ۱۳٩۱/٩/۱٠ :: من مجرمم به جرم تو آری بیا بگیر... در این میانه کسی دست گیر نیست
» ۱۳٩۱/۸/٢٩ :: و که می داند حاصل ضرب عشق را در عطش
» ۱۳٩۱/۸/٢٢ :: بنویس از سر خط
» ۱۳٩۱/۸/٢٠ :: از هفت دولت آزاد
» ۱۳٩۱/۸/٤ :: من مثل صبرت کشنده، مثل غرورت عمیقم*
» ۱۳٩۱/۸/۱ :: خیالات خودش را خسته و بی حال می بافد
» ۱۳٩۱/٧/٢٢ :: منی که لفظ شراب از کتاب می شستم // زمانه کاتب دکان می فروشم کرد
» ۱۳٩۱/٧/۱٥ :: تمام میشود امشب
» ۱۳٩۱/٧/٦ :: شب نعمت است
» ۱۳٩۱/٧/٦ :: الهی پیر شی یا فوبیای پیری
» ۱۳٩۱/٧/٢ :: حال تو هم شانه میخواهد مثل موهای من. اما دستی نیست برای هر دو!
» ۱۳٩۱/٦/٢۸ :: ماه را خاموش کن و برو
» ۱۳٩۱/٦/٢٠ :: این نیز خواهد گذشت!
» ۱۳٩۱/٦/۱٤ :: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین
» ۱۳٩۱/٦/٥ :: آن دیوانه مرده است*
» ۱۳٩۱/٦/۱ :: خدای همیشه من
» ۱۳٩۱/٦/۱ :: من غبطه میخورم به لحظه آغاز
» ۱۳٩۱/٥/٢٤ :: "چگونه جذاب درس بدهیم"
» ۱۳٩۱/٥/٧ :: یعنی عاشق این آدمام!
» ۱۳٩۱/٤/٢٤ :: یا علی ابن موسی الرضا (ع)
» ۱۳٩۱/٤/۱٩ :: گل سنگ
» ۱۳٩۱/٤/۱۱ :: ۱۳٩۱/٤/۱۱
» ۱۳٩۱/۳/۱۸ :: نیازهای تابستانی
» ۱۳٩۱/۳/۱٤ :: بیشتر برای بابایی خودم
» ۱۳٩۱/۳/۱٠ :: بازگشته ایم
» ۱۳٩۱/۳/٢ :: اول رجب
» ۱۳٩۱/٢/٢۳ :: فقط برای مامان خودم
» ۱۳٩۱/٢/٢۳ :: واقعا دارم می روم؟
» ۱۳٩۱/٢/۱٥ :: وحشت از دوری ندارم// فاصله یعنی علاقه*
» ۱۳٩۱/۱/۳٠ :: اردیبهشت وعده داده شده هم فرا رسید.
» ۱۳٩۱/۱/۱۸ :: نوشته بود تنهایی یکجا آدم را قورت نمی دهد.....
» ۱۳٩۱/۱/٢ :: بهامین
» ۱۳٩٠/۱٢/٢٧ :: آخرین روزهای سرمای دوست داشتنی
» ۱۳٩٠/۱٢/٢۱ :: وقتی به جای شمع فشفشه فوت می کنم!
» ۱۳٩٠/۱٢/۱٠ :: نوآوری هم به سر آمد!
» ۱۳٩٠/۱٢/۱ :: قلاده های طلا
» ۱۳٩٠/۱۱/٢٧ :: بازگشت
» ۱۳٩٠/۱۱/٢٤ :: اختتامیه جشنواره سی ام فیلم فجر
» ۱۳٩٠/۱۱/۱٥ :: AEEDC 2012-Dubai
» ۱۳٩٠/۱۱/٥ :: اطلاع رسانی
» ۱۳٩٠/۱۱/۳ :: به شرط ادب
» ۱۳٩٠/۱٠/٢٩ :: باید می خواندیم این جملات را، نه؟
» ۱۳٩٠/۱٠/٢۸ :: یک اشتراک من و سلحشور
» ۱۳٩٠/۱٠/٢٠ :: روزهای هول هولکی
» ۱۳٩٠/۱٠/۱ :: اولین شب زمستان
» ۱۳٩٠/٩/٢۸ :: سمت نگاه
» ۱۳٩٠/٩/٢۳ :: اندکی غرور آدمی....
» ۱۳٩٠/٩/٢٠ :: جایی که به سمتش می روم را دوست ندارم یا جایی که از ان شروع کرده ام؟
» ۱۳٩٠/٩/٢٠ :: چه بنویسم سوده ؟!
» ۱۳٩٠/٩/۱۳ :: برای فاطمه.ص
» ۱۳٩٠/٩/۳ :: و ما ادراک ما محرم
» ۱۳٩٠/۸/٢٧ :: حافظه ی صبحگاهی
» ۱۳٩٠/۸/٢۳ :: خسته ام، خرابم، خرد
» ۱۳٩٠/۸/۱٧ :: ببار
» ۱۳٩٠/۸/۱٦ :: خدای ما
» ۱۳٩٠/۸/۸ :: حتی برای من
» ۱۳٩٠/۸/٥ :: این هم گذشت!
» ۱۳٩٠/۸/۱ :: Google Buzz to close
» ۱۳٩٠/٧/٢٦ :: یک سفر 4 روزه
» ۱۳٩٠/٧/٧ :: شکر
» ۱۳٩٠/٧/٥ :: ناسپاس
» ۱۳٩٠/٧/۳ :: این روزها
» ۱۳٩٠/٦/٢٥ :: ای عقل عقل ای عقل من
» ۱۳٩٠/٦/٩ :: الا غریب خراسان
» ۱۳٩٠/٥/٢۳ :: به کجا می روید؟
» ۱۳٩٠/٥/۱٩ :: بلور روح
» ۱۳٩٠/٥/۱٦ :: راهنما
» ۱۳٩٠/٥/۱۳ :: آنتی خواب
» ۱۳٩٠/٥/٦ :: امروز 5 مرداد
» ۱۳٩٠/٤/۳٠ :: امروزی که به جای بهشت زهرا به تفریح گذشت!
» ۱۳٩٠/٤/٢٦ :: به وقت نیمه ی شعبان
» ۱۳٩٠/٤/٢۳ :: به بهانه ی سیزده پنجاه و نه
» ۱۳٩٠/٤/۱٦ :: جرعه ای شعر
» ۱۳٩٠/٤/۱٦ :: دوست
» ۱۳٩٠/٤/۳ :: حافظه مرورگر و آپشن های جدید یا دیدار دوست
» ۱۳٩٠/۳/۳٠ :: صداهای جاودانه
» ۱۳٩٠/۳/٢٦ :: بعونک یا علی(ع)
» ۱۳٩٠/۳/٢٥ :: تفاوت نگاه
» ۱۳٩٠/۳/۱٢ :: ببخشید شما؟
» ۱۳٩٠/۳/٥ :: This one case!
» ۱۳٩٠/۳/۳ :: شب نوزدهمش بود
» ۱۳٩٠/٢/۱۸ :: محیط کار
» ۱۳٩٠/٢/۱٥ :: گذر اردیبهشت
» ۱۳٩٠/٢/٤ :: از موها شروع می کنیم؟!
» ۱۳٩٠/۱/۳٠ :: پیرمرد چشم ما بود
» ۱۳٩٠/۱/٢٩ :: از یک فیلم
» ۱۳٩٠/۱/٢٩ :: دعای زنی در راه...که تنها می رفت*
» ۱۳٩٠/۱/٢۸ :: شاید....
» ۱۳٩٠/۱/٢٦ :: نوستالژی
» ۱۳٩٠/۱/٦ :: بهامین
» ۱۳۸٩/۱٢/٢٦ :: به خاطر عروس امشب!
» ۱۳۸٩/۱٢/٢٤ :: مرخصی
» ۱۳۸٩/۱٢/٢٠ :: دریک قدمی بیست و پنج سالگی
» ۱۳۸٩/۱٢/٩ :: اسفند خاکستری
» ۱۳۸٩/۱٢/۸ :: روزهای عجیب اسفندی
» ۱۳۸٩/۱٢/٦ :: در سپندارمذ سال 89 . همچنان در هوای اسفند من!
» ۱۳۸٩/۱۱/٢٩ :: اسپند دانه
» ۱۳۸٩/۱۱/٢۸ :: بعد اختتامیه
» ۱۳۸٩/۱۱/٢۳ :: سفر در راه بود و اومد و تموم شد!
» ۱۳۸٩/۱۱/۱٢ :: دیالوگی از یک فیلم
» ۱۳۸٩/۱۱/۱٠ :: حاضرم به عنوان شغل دوم گل نرگس (فقط ) بفروشم سر چهار راه!
» ۱۳۸٩/۱۱/٧ :: نمایشگاه رسانه های دیجیتال حوزه سلامت
» ۱۳۸٩/۱۱/۳ :: ته مطالبات
» ۱۳۸٩/۱٠/٢٥ :: برف می بارد.....زیبا برف
» ۱۳۸٩/۱٠/۱۸ :: من آرزومند هر آنچه بهترینم...خوبی ها..شادمانی ها.. یاوری ها
» ۱۳۸٩/۱٠/۱٥ :: یادم هست
» ۱۳۸٩/۱٠/۱۳ :: با دیدن خبر آزمون دکتری رشته های تابعه ی وزارت علوم
» ۱۳۸٩/۱٠/٥ :: بک اثق
» ۱۳۸٩/۱٠/۳ :: دخترک مرد (فتحه)...دخترک مرد (ضمه)
» ۱۳۸٩/۱٠/٢ :: تاکسی
» ۱۳۸٩/٩/٢٥ :: سالگرد
» ۱۳۸٩/٩/٢٤ :: 20 دقیقه به آغاز تاسوعای هزار و سیصد و خورده ای سال پس از عاشورا
» ۱۳۸٩/٩/۱٦ :: ۱۳۸٩/٩/۱٦
» ۱۳۸٩/٩/۱۳ :: بغض لازم
» ۱۳۸٩/٩/۱٠ :: خیابان حسرت
» ۱۳۸٩/٩/٧ :: برای زینب که خوشبخت ترین عروس این روزهای زندگی من است
» ۱۳۸٩/٩/٧ :: مهمونی
» ۱۳۸٩/٩/٤ :: بک یا الله
» ۱۳۸٩/۸/٢٩ :: خوشا شیراز و ...
» ۱۳۸٩/۸/٢۱ :: مرخصید!
» ۱۳۸٩/۸/٢۱ :: مطلوب
» ۱۳۸٩/۸/۱۸ :: اشتباه من بود!
» ۱۳۸٩/۸/۱٠ :: پاییزی های من!
» ۱۳۸٩/۸/٢ :: درد مبروک من
» ۱۳۸٩/۸/۱ :: شکست
» ۱۳۸٩/٧/٢٧ :: عیدانه فراوان شد تا باد چنین بادا
» ۱۳۸٩/٧/٢٦ :: پهن است سفره ای به درازای آسمان* *
» ۱۳۸٩/٧/٢۳ :: من تنها یک سید حسن می شناسم! سید حسن نصرالله
» ۱۳۸٩/٧/۱٩ :: کمی حقوق و کمی اطلاع بعد حرف پشت حرف و ادعا کردن!
» ۱۳۸٩/٧/۱۳ :: سرماخوردگی + دیجیتالم کجا بود!
» ۱۳۸٩/٧/٦ :: اولین باران تند پاییزی
» ۱۳۸٩/٧/۳ :: مهر شده!
» ۱۳۸٩/٦/۳٠ :: پرتقال فروشه کو؟
» ۱۳۸٩/٦/٢٦ :: ۱۳۸٩/٦/٢٦
» ۱۳۸٩/٦/٢٢ :: سلام حضرت عاشق! فدای چشمانت! یا حسین!
» ۱۳۸٩/٦/۱٧ :: z. K: ye chizi up kon
» ۱۳۸٩/٦/۱٠ :: عاقبت نافرمانی: بر دلهایشان مهر زده شد تا هدایت نشوند!
» ۱۳۸٩/٦/٧ :: ماه و پلنگ
» ۱۳۸٩/٦/٦ :: جای میخ
» ۱۳۸٩/٦/٤ :: اوت
» ۱۳۸٩/٦/٤ :: ۱۳۸٩/٦/٤
» ۱۳۸٩/٦/٢ :: باران
» ۱۳۸٩/٥/٢٦ :: ندیدن بهتر!
» ۱۳۸٩/٥/٢٦ :: نیست!
» ۱۳۸٩/٥/٢۱ :: فرصت آشتی
» ۱۳۸٩/٥/۱٩ :: سوتی!!!
» ۱۳۸٩/٥/۱٢ :: خشم الهی!
» ۱۳۸٩/٥/٩ :: کنگره سیزدهم اندودنتیست ها
» ۱۳۸٩/٥/۳ :: ۱۳۸٩/٥/۳
» ۱۳۸٩/٤/٢٩ :: سواد
» ۱۳۸٩/٤/٢٧ :: یهو دلم خواست . . .
» ۱۳۸٩/٤/٢٥ :: توالی لعنتی
» ۱۳۸٩/٤/٢٠ :: فیلم
» ۱۳۸٩/٤/٩ :: تشکر از دردمندان
» ۱۳۸٩/٤/٦ :: آتش
» ۱۳۸٩/٤/٥ :: ت.م.ا.م
» ۱۳۸٩/٤/٤ :: ۱۳۸٩/٤/٤
» ۱۳۸٩/٤/٢ :: هی روزگار
» ۱۳۸٩/۳/٢٩ :: ذوق
» ۱۳۸٩/۳/٢٧ :: تلافی
» ۱۳۸٩/۳/٢۱ :: از رنجی که می بریم!
» ۱۳۸٩/۳/٢٠ :: "در من ناشکیبایی هایی هست و راه هایی که باید آنها را به اتمام برسانم."*
» ۱۳۸٩/۳/۱٧ :: پرونده
» ۱۳۸٩/۳/۱٤ :: در سالگرد 21 ام امام راحل
» ۱۳۸٩/۳/۱۳ :: ۱۳۸٩/۳/۱۳
» ۱۳۸٩/۳/٥ :: پوست اندازی
» ۱۳۸٩/۳/٤ :: ۱۳۸٩/۳/٤
» ۱۳۸٩/٢/٢٩ :: ۱۳۸٩/٢/٢٩
» ۱۳۸٩/٢/٢٤ :: بازی ثانیه های دوست داشتنی
» ۱۳۸٩/٢/٢۱ :: باز هم دندانپزشکی جامعه نگر
» ۱۳۸٩/٢/۱۸ :: ۱۳۸٩/٢/۱۸
» ۱۳۸٩/٢/۱۸ :: توصیه های یک پزشک
» ۱۳۸٩/٢/۱٧ :: تناقض تصور
» ۱۳۸٩/٢/۱٦ :: ۱۳۸٩/٢/۱٦
» ۱۳۸٩/٢/۱٤ :: ۱۳۸٩/٢/۱٤
» ۱۳۸٩/٢/۱٢ :: بودن.....شدن....
» ۱۳۸٩/٢/٩ :: بازگشت
» ۱۳۸٩/٢/٧ :: دیدی قصه ما به انتها رسید!
» ۱۳۸٩/٢/٦ :: ۱۳۸٩/٢/٦
» ۱۳۸٩/٢/٤ :: دزدی!
» ۱۳۸٩/۱/۳۱ :: باش!
» ۱۳۸٩/۱/۳۱ :: ۱۳۸٩/۱/۳۱
» ۱۳۸٩/۱/۳٠ :: نقطه سر خط
» ۱۳۸٩/۱/٢٩ :: اینجا آغاز ماجراست: زندگی!*
» ۱۳۸٩/۱/٢۳ :: میانه
» ۱۳۸٩/۱/۱٦ :: دوم راهنمایی
» ۱۳۸٩/۱/۱۳ :: پست 368
» ۱۳۸۸/۱٢/٢٧ :: پرونده 88
» ۱۳۸۸/۱٢/٢۱ :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۱
» ۱۳۸۸/۱٢/۱٦ :: خواندنی های کافی شاپ (3)
» ۱۳۸۸/۱٢/۱٢ :: خواندنی های کافی شاپ 2
» ۱۳۸۸/۱٢/۸ :: خواندنی های کافی شاپ
» ۱۳۸۸/۱٢/٢ :: السلام علیک یا علی بن موسی الرضا (ع)
» ۱۳۸۸/۱۱/۱٩ :: وقتی ما منتظر 5 شنبه ایم!
» ۱۳۸۸/۱۱/۱٢ :: بلیت یه سره‌ست، دیگه چرا برگردم؟!
» ۱۳۸۸/۱٠/٢٩ :: حس حرف نوشتن!
» ۱۳۸۸/۱٠/٢٧ :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٧
» ۱۳۸۸/۱٠/٢٠ :: با افتخار هم صدایت می شوم برادر! با افتخار آنچه را نوشتی اینجا می گذارم
» ۱۳۸۸/۱٠/۱٦ :: استاد ما و نهضت آزادی!
» ۱۳۸۸/۱٠/٧ :: حسین (ع) از آن امویان نیست!
» ۱۳۸۸/۱٠/۳ :: به یاد آزاده ای که کاخ سفید شهادت داد بر بزرگی اش (2)
» ۱۳۸۸/٩/٢٩ :: به یاد آزاده ای که کاخ سفید شهادت داد بر بزرگی اش!
» ۱۳۸۸/٩/٢٥ :: ۱۳۸۸/٩/٢٥
» ۱۳۸۸/٩/۱٩ :: فردا
» ۱۳۸۸/٩/۸ :: دفاع
» ۱۳۸۸/۸/۳٠ :: ۱۳۸۸/۸/۳٠
» ۱۳۸۸/۸/٢۸ :: ۱۳۸۸/۸/٢۸
» ۱۳۸۸/۸/۱۸ :: ۱۳۸۸/۸/۱۸
» ۱۳۸۸/۸/۱٤ :: وقتی از حافظ جواب سوال بخواهی
» ۱۳۸۸/۸/٧ :: دلم که تنگ می شود می رسد به ویرانی!
» ۱۳۸۸/۸/٥ :: دلم هوای مشهد کرده بود ولی دریغ از قسمت
» ۱۳۸۸/۸/۱ :: نمایشگاه مطبوعات و ادمهایش
» ۱۳۸۸/٧/٢٥ :: بیکران باشید!
» ۱۳۸۸/٧/۱٩ :: فکرهای بعد از سفر
» ۱۳۸۸/٧/۱٦ :: روز اخر
» ۱۳۸۸/٧/۱٥ :: روز یکی مونده به آخر!
» ۱۳۸۸/٧/۱٤ :: روز سوم (ارائه)
» ۱۳۸۸/٧/۱۱ :: دیوار آلمان
» ۱۳۸۸/٧/۱٠ :: اینجا برلین!
» ۱۳۸۸/٧/٤ :: بعد از ارومیه و شاید قبل از ...
» ۱۳۸۸/٦/٢٧ :: و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین
» ۱۳۸۸/٦/٢۳ :: ما کرگدنیم!
» ۱۳۸۸/٦/٩ :: تفدیده دیدگان درد، بادا صبوری غنچه های سخاوتمند اندوه
» ۱۳۸۸/٦/٥ :: فردا هشت و نیم صبح!
» ۱۳۸۸/٥/٢٧ :: درمان درد من باران نم نم نیست
» ۱۳۸۸/٥/٢۱ :: شاعر که می شوی خیال تو یعنی حکومت دوست
» ۱۳۸۸/٥/۱٧ :: آقای ندیده ام! باران می نویسم تا بیایی
» ۱۳۸۸/٥/٩ :: گشتی گیر: در ادامه سناریوی ایران و اسلام ستیزی در هالیوود
» ۱۳۸۸/٥/۱ :: این روزها این اتفاقات افتاده:
» ۱۳۸۸/٤/٢٧ :: ما ایستاده ایم
» ۱۳۸۸/٤/۱۸ :: پس از عید بزرگ تولد ولایت
» ۱۳۸۸/٤/٩ :: سیاسی برداشت نکنید به هیچ وجه
» ۱۳۸۸/٤/٧ :: بعد از 3 روز موندن در خوابگاه:اینحا هتل 5 ستاره یا مرزهای تمدن در عین بی تمدنی!
» ۱۳۸۸/٤/۱ :: درست دو روز بعد از آخرین امتحان دوره عمومی! یعنی کی دکتر می شویم؟!!
» ۱۳۸۸/۳/٢۸ :: فرزندان انقلاب، انقلاب را میخورند یا وقتی عده ای دارند غرق می شوند به هر چیزی دس
» ۱۳۸۸/۳/۱۸ :: وقتی آقایون از خواب زمستانی 20 ساله بیدار می شوند و سنسورهایشان کار می افتد
» ۱۳۸۸/۳/۸ :: السلام علیک یا علی بن موسی الرضا (ع)
» ۱۳۸۸/٢/۱۸ :: هفته ای در همین سوی مرزها
» ۱۳۸۸/٢/۱٢ :: ۱۳۸۸/٢/۱٢
» ۱۳۸۸/٢/۳ :: ۱۳۸۸/٢/۳
» ۱۳۸۸/۱/٢٦ :: You were never the second one dear, ever
» ۱۳۸۸/۱/۱٢ :: ناکام؟
» ۱۳۸۸/۱/٦ :: شروع 88
» ۱۳۸٧/۱٢/٢۸ :: آخرای اسفند
» ۱۳۸٧/۱٢/٢٠ :: 10 روز مانده به عید
» ۱۳۸٧/۱٢/۱٧ :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٧
» ۱۳۸٧/۱٢/۱٠ :: ابهام
» ۱۳۸٧/۱٢/۳ :: یواشکی
» ۱۳۸٧/۱۱/٢٥ :: فیلم دیدن با مخلفات!
» ۱۳۸٧/۱۱/٢۱ :: پایان عصر حکومت داری "شاه سلطان حسین"ی
» ۱۳۸٧/۱۱/۱۳ :: تلمذ بایدم!
» ۱۳۸٧/۱۱/۸ :: در ادامه تقدیر موروثی
» ۱۳۸٧/۱۱/٥ :: تقدیر موروثی
» ۱۳۸٧/۱۱/٢ :: تسلسل یا تکرار!
» ۱۳۸٧/۱٠/٢٩ :: طوفان بی سبب
» ۱۳۸٧/۱٠/٢۸ :: کاش برف بیاید
» ۱۳۸٧/۱٠/۱۸ :: ۱۳۸٧/۱٠/۱۸
» ۱۳۸٧/۱٠/۸ :: ۱۳۸٧/۱٠/۸
» ۱۳۸٧/٩/٢٩ :: مطمئنم یه روزی برمی گردم تا آدمایی که اینجوری اذیتم کردن رو با یه نگاه دیگه ببین
» ۱۳۸٧/٩/٢٠ :: به فرموده شد باز!
» ۱۳۸٧/٩/۱٥ :: باز هم آذر
» ۱۳۸٧/٩/٧ :: HUMANITY….GOODBYE
» ۱۳۸٧/٩/۳ :: اتوبان ارتش. خروجی لوشان.بلوار محک.بیمارستان فوق تخصصی محک
» ۱۳۸٧/۸/٢٦ :: خدای همیشه ی من
» ۱۳۸٧/۸/٢٠ :: گفت چطوری اینجوری شدید؟ همه گفتند ارادت!
» ۱۳۸٧/۸/۱۱ :: حالا که نیستی
» ۱۳۸٧/٧/۳٠ :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» ۱۳۸٧/٧/٢۸ :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» ۱۳۸٧/٧/٢۱ :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» ۱۳۸٧/٧/۱۱ :: هر کسی حق دارد ...
» ۱۳۸٧/٧/۸ :: ۱۳۸٧/٧/۸
» ۱۳۸٧/٦/۳۱ :: نبود
» ۱۳۸٧/٦/٢۳ :: No one can save us from our selves
» ۱۳۸٧/٦/٢٢ :: چهره ی ارغوانی ام را
» ۱۳۸٧/٦/۱٧ :: ۱۳۸٧/٦/۱٧
» ۱۳۸٧/٦/۱۱ :: ۱۳۸٧/٦/۱۱
» ۱۳۸٧/٦/۳ :: دریچه های جدیدی ست هر روز!
» ۱۳۸٧/٥/٢۱ :: ۱۳۸٧/٥/٢۱
» ۱۳۸٧/٥/۱٦ :: ۱۳۸٧/٥/۱٦
» ۱۳۸٧/٥/۱۳ :: خوابم میاد!
» ۱۳۸٧/٥/۱۱ :: ۱۳۸٧/٥/۱۱
» ۱۳۸٧/٥/٥ :: بعد المشهد!
» ۱۳۸٧/٤/٢٧ :: یک یکی : یکی
» ۱۳۸٧/٤/٢٢ :: در شب آخرین امتحان این ترم کذایی!
» ۱۳۸٧/٤/۱۳ :: ۱۳۸٧/٤/۱۳
» ۱۳۸٧/٤/۱٠ :: امتحانات هنوز ادامه دارد!
» ۱۳۸٧/۳/٢۸ :: الگو
» ۱۳۸٧/۳/٢۳ :: ۱۳۸٧/۳/٢۳
» ۱۳۸٧/۳/۱٦ :: با تمام بی کسی هایم کسی دارم هنوز
» ۱۳۸٧/۳/۱٠ :: ۱۳۸٧/۳/۱٠
» ۱۳۸٧/۳/۱٠ :: کلردیازپوکساید
» ۱۳۸٧/۳/٦ :: ۱۳۸٧/۳/٦
» ۱۳۸٧/٢/۱٧ :: ۱۳۸٧/٢/۱٧
» ۱۳۸٧/٢/۱٤ :: روزت مبارک! (ستاره)
» ۱۳۸٧/٢/٦ :: ما هم مسئولیم! (کلنا راع!!)
» ۱۳۸٧/۱/۳۱ :: ترس؟ نه! دلهره؟ خوشحالی؟ شاید.
» ۱۳۸٧/۱/٢۸ :: خواهر جدید!
» ۱۳۸٧/۱/٢۳ :: گریه نداره که!
» ۱۳۸٧/۱/۱٧ :: روز تا حدودی خوب! هنوز زنده ام!‌همین یعنی خوب!
» ۱۳۸٧/۱/۱٢ :: ۱۳۸٧/۱/۱٢
» ۱۳۸٧/۱/٦ :: اینجا تهران!
» ۱۳۸٦/۱٢/٢٧ :: آخر سال! گزارش سالانه!
» ۱۳۸٦/۱٢/۱٧ :: Duty
» ۱۳۸٦/۱٢/۱۳ :: همیشه آخر نوشته هایش می نویسد خوب باش!
» ۱۳۸٦/۱٢/۱٢ :: معنای پا در هوا
» ۱۳۸٦/۱٢/۸ :: مسئولیت طعم درس را گس می کند!
» ۱۳۸٦/۱٢/٤ :: رو به زوال بود؟
» ۱۳۸٦/۱۱/٢٥ :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٥
» ۱۳۸٦/۱۱/٢٠ :: سلام
» ۱۳۸٦/۱۱/۱٢ :: آهای «اشتباه» بیا چترت را بر سر من باز کن! دلم می خواهد خوابم ببرد!
» ۱۳۸٦/۱۱/٢ :: خنده ناک!
» ۱۳۸٦/۱٠/۳٠ :: در حوالی آزاد شدن آب و بوی دود و سرخی آتش دامان دخترکان
» ۱۳۸٦/۱٠/٢٠ :: غر زدن!
» ۱۳۸٦/۱٠/۱۸ :: برف می بارد زبالا دست! شيرين برف!‌
» ۱۳۸٦/۱٠/۱٠ :: عيدی من!
» ۱۳۸٦/۱٠/۸ :: از برکه تا دريا!
» ۱۳۸٦/٩/۳٠ :: ما آویزان شده ایم!
» ۱۳۸٦/٩/٢٧ :: آقای نديده ام!
» ۱۳۸٦/٩/٢٥ :: ۱۳۸٦/٩/٢٥
» ۱۳۸٦/٩/٢٢ :: با تاخير ولی به مناسبت روز دانشجو!
» ۱۳۸٦/٩/۱۸ :: زيبا سلام!
» ۱۳۸٦/٩/۱٤ :: به مناسبت زيارت به سمتی که سمتی بود!
» ۱۳۸٦/٩/۸ :: ۱۳۸٦/٩/۸
» ۱۳۸٦/۸/٢٦ :: تسنيم!
» ۱۳۸٦/۸/٢٤ :: ۱۳۸٦/۸/٢٤
» ۱۳۸٦/۸/٢٢ :: ياد بود نه!‌ياد هست!
» ۱۳۸٦/۸/۱۸ :: او هم رفت!
» ۱۳۸٦/۸/۱٦ :: پيام خصوصی!
» ۱۳۸٦/۸/٩ :: وقتی یه نفر جو گیر می شه
» ۱۳۸٦/۸/۸ :: مسافر
» ۱۳۸٦/٧/۳٠ :: ۱۳۸٦/٧/۳٠
» ۱۳۸٦/٧/٢٦ :: وسط!
» ۱۳۸٦/٧/۱٩ :: فکر می کنيم!
» ۱۳۸٦/٧/۱٢ :: آخرين افطاری امسال!
» ۱۳۸٦/٧/۳ :: مهر/خواب/ کار/ خارج رفتن بعضی ها اونم از نوع آمريکا!
» ۱۳۸٦/٦/٢۸ :: شيخ الرئيس!
» ۱۳۸٦/٦/٢٢ :: همين دو سه روزه!
» ۱۳۸٦/٦/۱۳ :: اون چيه توی چشات برق می زنه؟...اين همه غم به چه کارت می خوره؟
» ۱۳۸٦/٦/٦ :: عید مبارک!
» ۱۳۸٦/٥/٢٩ :: شراب بايد خورد!
» ۱۳۸٦/٥/٢٠ :: دو مدار تا کهکشان!
» ۱۳۸٦/٥/٩ :: A dangerous point
» ۱۳۸٦/٥/٩ :: a million dollar baby
» ۱۳۸٦/٥/٢ :: Do u believe? He called me,My God
» ۱۳۸٦/٤/٢٩ :: ۱۳۸٦/٤/٢٩
» ۱۳۸٦/٤/٢٤ :: ۱۳۸٦/٤/٢٤
» ۱۳۸٦/٤/٢۱ :: تهران! شهر دوست داشتنی من!
» ۱۳۸٦/٤/۱٩ :: آخرين روز در ناوی ساد!
» ۱۳۸٦/٤/۱۸ :: ناوی ساد! صربستان
» ۱۳۸٦/٤/۱٧ :: ناوی ساد. صربستان
» ۱۳۸٦/٤/۱٦ :: ۷ جولای! ناوی ساد - صربستان
» ۱۳۸٦/٤/۱۳ :: ۱۳۸٦/٤/۱۳
» ۱۳۸٦/٤/۱۱ :: هنوز رفتنی نشده ایم!
» ۱۳۸٦/٤/٦ :: دنيای سياه يا به عبارتی دختر لوس!
» ۱۳۸٦/٤/۳ :: از اول بگم: من ديگه از اين گستاخيا نمي کنم!
» ۱۳۸٦/٤/۱ :: ۱۳۸٦/٤/۱
» ۱۳۸٦/۳/٢٦ :: نسل سومی ها!
» ۱۳۸٦/۳/٢٤ :: اين چند نفر!
» ۱۳۸٦/۳/٢٠ :: پست سفارشی!
» ۱۳۸٦/۳/۱٦ :: مثل هميشه!+راديو جوان
» ۱۳۸٦/۳/۱٠ :: نمی نوشتم که نگويم...
» ۱۳۸٦/۳/۳ :: ۱۳۸٦/۳/۳
» ۱۳۸٦/٢/٢٩ :: باطل شد!
» ۱۳۸٦/٢/٢٦ :: خواب! بيدار! خوب! بد! هيچ کدوم!
» ۱۳۸٦/٢/۱۸ :: استاد نادرختایی
» ۱۳۸٦/٢/۱٦ :: کانون ادبيات ايران.۱۶ ارديبهشت
» ۱۳۸٦/٢/۱٢ :: در روز معلم
» ۱۳۸٦/٢/۸ :: باران و سفر
» ۱۳۸٦/٢/٤ :: امروز ۴ ارديبهشت!
» ۱۳۸٦/٢/۱ :: از دندوناش شکر می ريخت تو ليوان چايی!
» ۱۳۸٦/۱/۳۱ :: certification
» ۱۳۸٦/۱/٢٠ :: از قرار کمک می خواهند!
» ۱۳۸٦/۱/۱٦ :: برای عيد!
» ۱۳۸٦/۱/۱٠ :: ۱۳۸٦/۱/۱٠
» ۱۳۸٦/۱/٧ :: ۱۳۸٦/۱/٧
» ۱۳۸٦/۱/٥ :: ۵ فروردين
» ۱۳۸٦/۱/۱ :: وحدت ملی و انسجام اسلامی
» ۱۳۸٥/۱٢/٢٦ :: آخرين روز مدرسه در سال ۸۵
» ۱۳۸٥/۱٢/٢۳ :: بلندترين پست سال
» ۱۳۸٥/۱٢/٢٠ :: ۳ هفت بار: ۲۱ سال!
» ۱۳۸٥/۱٢/۱٤ :: عرصه!
» ۱۳۸٥/۱٢/۱٢ :: جيب دولت!
» ۱۳۸٥/۱٢/٩ :: نباء
» ۱۳۸٥/۱٢/۸ :: ۱۳۸٥/۱٢/۸
» ۱۳۸٥/۱٢/٢ :: توی مخاطب!
» ۱۳۸٥/۱۱/٢٥ :: می دانم نگفته دعايم می کنی!
» ۱۳۸٥/۱۱/۱٢ :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٢
» ۱۳۸٥/۱۱/٦ :: ۱۳۸٥/۱۱/٦
» ۱۳۸٥/۱٠/٢۸ :: به بهانه مقدمه!
» ۱۳۸٥/۱٠/٢٠ :: امروز و امشب!
» ۱۳۸٥/۱٠/۱٥ :: خواب!
» ۱۳۸٥/۱٠/۱٤ :: اتاقم!
» ۱۳۸٥/٩/٢٩ :: نوشته سانسور شده!
» ۱۳۸٥/٩/۱٧ :: ۱۳۸٥/٩/۱٧
» ۱۳۸٥/٩/۱٠ :: بی صدا
» ۱۳۸٥/٩/٥ :: مشهد به ياد ماندني!
» ۱۳۸٥/۸/٢٧ :: اين روزها می گويند بنويس!
» ۱۳۸٥/۸/۱٧ :: تامل!
» ۱۳۸٥/۸/٦ :: يک بوس کوچولو!
» ۱۳۸٥/٧/٢۸ :: اولين جايزه قدر
» ۱۳۸٥/٧/۱٠ :: تسنیم
» ۱۳۸٥/٦/٢٩ :: خود خودم
» ۱۳۸٥/٦/٢۸ :: الهی بکَ علیک!
» ۱۳۸٥/٦/٢۱ :: نه آنکه فکر کني مرهم احتياج نداشت/که زخمهای دل خون من علاج نداشت
» ۱۳۸٥/٦/۱٧ :: اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان
» ۱۳۸٥/٦/۸ :: امروز!
» ۱۳۸٥/٦/٢ :: مادربزرگ!
» ۱۳۸٥/٥/٢۸ :: ۱۳۸٥/٥/٢۸
» ۱۳۸٥/٥/٢٧ :: ۱۳۸٥/٥/٢٧
» ۱۳۸٥/٥/٢۳ :: اليس الصبح بقريب؟
» ۱۳۸٥/٥/٢٠ :: يک ماه دلهره
» ۱۳۸٥/٥/۱٦ :: ۱۳۸٥/٥/۱٦
» ۱۳۸٥/٥/۱۳ :: ۱۳۸٥/٥/۱۳
» ۱۳۸٥/٥/٩ :: بيرون!
» ۱۳۸٥/٥/٦ :: استغفرالله و اسئله التوبه
» ۱۳۸٥/٥/٤ :: ۱۳۸٥/٥/٤
» ۱۳۸٥/٥/٢ :: بايد....
» ۱۳۸٥/٤/٢۱ :: آرزوی سفر
» ۱۳۸٥/٤/۱٩ :: ۱۳۸٥/٤/۱٩
» ۱۳۸٥/٤/۱٢ :: خواب!
» ۱۳۸٥/٤/٩ :: خداحافظ
» ۱۳۸٥/٤/٥ :: شلختگی فکری!
» ۱۳۸٥/۳/٢۸ :: ۱۳۸٥/۳/٢۸
» ۱۳۸٥/۳/٢٠ :: چگونه شرح دهم عمق خستگي ها را ؟ اشاره ای کنم انگار کوهکن بودم!
» ۱۳۸٥/۳/۱۸ :: بی محبت!
» ۱۳۸٥/۳/۱٦ :: ۱۳۸٥/۳/۱٦
» ۱۳۸٥/۳/۱٠ :: ۱۳۸٥/۳/۱٠
» ۱۳۸٥/۳/٩ :: ۱۳۸٥/۳/٩
» ۱۳۸٥/۳/۱ :: خوشا شيراز و ...
» ۱۳۸٥/٢/٢۱ :: ۵۰ روز تا کنکور!
» ۱۳۸٥/٢/۱٦ :: تب کرده ام انگار هذيان می نويسم!
» ۱۳۸٥/٢/۱٤ :: ۱۳۸٥/٢/۱٤
» ۱۳۸٥/٢/۱٢ :: ۱۳۸٥/٢/۱٢
» ۱۳۸٥/٢/٥ :: خانه ای ويران تر از ويرانه ام.من حقيقت نيستم افسانه ام
» ۱۳۸٥/٢/٤ :: ۱۳۸٥/٢/٤
» ۱۳۸٥/۱/٢۱ :: ۱۳۸٥/۱/٢۱
» ۱۳۸٥/۱/٦ :: ۱۳۸٥/۱/٦
» ۱۳۸٤/۱٢/٢۱ :: ۱۳۸٤/۱٢/٢۱
» ۱۳۸٤/۱٢/۱۳ :: ۱۳۸٤/۱٢/۱۳
» ۱۳۸٤/۱٢/٦ :: کوچولوهای خنگ
» ۱۳۸٤/۱٠/٤ :: دل من نه مرد آن است
» ۱۳۸٤/٩/۱٤ :: ۱۳۸٤/٩/۱٤
» ۱۳۸٤/۸/٢٧ :: ۱۳۸٤/۸/٢٧
» ۱۳۸٤/۸/٩ :: بخش فشافویه- جاده تهران_ قم
» ۱۳۸٤/٧/۱٧ :: ۱۳۸٤/٧/۱٧
» ۱۳۸٤/٦/٢٤ :: ۱۳۸٤/٦/٢٤
» ۱۳۸٤/٦/۱۳ :: دکتر شدنم اينگونه آرزوست!
» ۱۳۸٤/٦/٧ :: ۱۳۸٤/٦/٧
» ۱۳۸٤/٥/۱٥ :: ۱۳۸٤/٥/۱٥
» ۱۳۸٤/٤/۳٠ :: ۱۳۸٤/٤/۳٠
» ۱۳۸٤/٤/۱٧ :: ۱۳۸٤/٤/۱٧
» ۱۳۸٤/۳/٢٧ :: در روز حماسه!( من ٍ من برای خودم)
» ۱۳۸٤/۳/۱٥ :: ۱۳۸٤/۳/۱٥
» ۱۳۸٤/۳/۳ :: ۱۳۸٤/۳/۳
» ۱۳۸٤/٢/٢٧ :: ۱۳۸٤/٢/٢٧
» ۱۳۸٤/٢/٥ :: ۱۳۸٤/٢/٥
» ۱۳۸٤/٢/٢ :: ۱۳۸٤/٢/٢
» ۱۳۸٤/۱/٢٧ :: فاتحه!
» ۱۳۸٤/۱/۱٥ :: ۱۳۸٤/۱/۱٥
» ۱۳۸۳/۱٢/٢٢ :: ۱۳۸۳/۱٢/٢٢
» ۱۳۸۳/۱٢/۱۳ :: ۱۳۸۳/۱٢/۱۳
» ۱۳۸۳/۱۱/۱٧ :: ۱۳۸۳/۱۱/۱٧
» ۱۳۸۳/۱۱/٧ :: ۱۳۸۳/۱۱/٧
» ۱۳۸۳/۱۱/۳ :: ۱۳۸۳/۱۱/۳
» ۱۳۸۳/۱٠/۳ :: ۱۳۸۳/۱٠/۳
» ۱۳۸۳/٩/٢٩ :: ۱۳۸۳/٩/٢٩
» ۱۳۸۳/٩/۱٩ :: ۱۳۸۳/٩/۱٩
» ۱۳۸۳/٩/٥ :: ۱۳۸۳/٩/٥
» ۱۳۸۳/۸/٢٠ :: Carpe Diem
» ۱۳۸۳/۸/٩ :: ۱۳۸۳/۸/٩
» ۱۳۸۳/۸/۳ :: ۱۳۸۳/۸/۳
» ۱۳۸۳/٧/٢۳ :: ۱۳۸۳/٧/٢۳
» ۱۳۸۳/٧/۱۳ :: ۱۳۸۳/٧/۱۳
» ۱۳۸۳/٧/٥ :: ۱۳۸۳/٧/٥
» ۱۳۸۳/٦/٢٧ :: ۱۳۸۳/٦/٢٧
» ۱۳۸۳/٦/۱٥ :: ۱۳۸۳/٦/۱٥
» ۱۳۸۳/٦/٥ :: ۱۳۸۳/٦/٥
» ۱۳۸۳/٥/٢۸ :: ۱۳۸۳/٥/٢۸
» ۱۳۸۳/٥/۱٩ :: ۱۳۸۳/٥/۱٩
» ۱۳۸۳/٥/۱٦ :: ۱۳۸۳/٥/۱٦
» ۱۳۸۳/٥/۱٥ :: ۱۳۸۳/٥/۱٥
» ۱۳۸۳/٤/٢٤ :: ۱۳۸۳/٤/٢٤
» ۱۳۸۳/۳/٢۸ :: ۱۳۸۳/۳/٢۸
» ۱۳۸۳/۳/٢۱ :: ۱۳۸۳/۳/٢۱
» ۱۳۸۳/۳/٢۱ :: ۱۳۸۳/۳/٢۱
» ۱۳۸۳/۳/۱٢ :: ۱۳۸۳/۳/۱٢
» ۱۳۸۳/۳/۱۱ :: ۱۳۸۳/۳/۱۱
» ۱۳۸۳/۳/۳ :: ۱۳۸۳/۳/۳
» ۱۳۸۳/۳/۱ :: ۱۳۸۳/۳/۱
» ۱۳۸۳/٢/٢٦ :: ۱۳۸۳/٢/٢٦
» ۱۳۸۳/٢/٢۱ :: ۱۳۸۳/٢/٢۱
» ۱۳۸۳/٢/۱٩ :: ۱۳۸۳/٢/۱٩
» ۱۳۸۳/٢/۱٢ :: ۱۲ ارديبهشت
» ۱۳۸۳/٢/٥ :: ۱۳۸۳/٢/٥
» ۱۳۸۳/۱/٢٧ :: ۱۳۸۳/۱/٢٧
» ۱۳۸۳/۱/٢٥ :: يک روز
» ۱۳۸۳/۱/٢۳ :: ۱۳۸۳/۱/٢۳
» ۱۳۸۳/۱/٢٠ :: ۱۳۸۳/۱/٢٠
» ۱۳۸۳/۱/۱٧ :: ۱۳۸۳/۱/۱٧
» ۱۳۸۳/۱/۱٦ :: ۱۳۸۳/۱/۱٦
» ۱۳۸۳/۱/۱٤ :: ۱۳۸۳/۱/۱٤
» ۱۳۸۳/۱/٧ :: ۱۳۸۳/۱/٧
» ۱۳۸٢/۱٢/٢٤ :: ۱۳۸٢/۱٢/٢٤
» ۱۳۸٢/۱٢/٢۳ :: ۱۳۸٢/۱٢/٢۳
» ۱۳۸٢/۱٢/٢۱ :: ۱۳۸٢/۱٢/٢۱
» ۱۳۸٢/۱٢/۱٩ :: ۱۳۸٢/۱٢/۱٩
» ۱۳۸٢/۱٢/۱٧ :: ۱۳۸٢/۱٢/۱٧
» ۱۳۸٢/۱٢/۱٥ :: ۱۳۸٢/۱٢/۱٥
» ۱۳۸٢/۱٢/۸ :: ۱۳۸٢/۱٢/۸
» ۱۳۸٢/۱٢/۳ :: ۱۳۸٢/۱٢/۳
» ۱۳۸٢/۱۱/۳٠ :: ۱۳۸٢/۱۱/۳٠
» ۱۳۸٢/۱۱/٢٦ :: ۱۳۸٢/۱۱/٢٦
» ۱۳۸٢/۱۱/۱۸ :: ۱۳۸٢/۱۱/۱۸
» ۱۳۸٢/۱۱/۱٢ :: ۱۳۸٢/۱۱/۱٢
» ۱۳۸٢/۱۱/۱٠ :: ۱۳۸٢/۱۱/۱٠
» ۱۳۸٢/۱٠/۱۱ :: ۱۳۸٢/۱٠/۱۱
» ۱۳۸٢/٩/۳٠ :: ۱۳۸٢/٩/۳٠
» ۱۳۸٢/٩/٢۸ :: ۱۳۸٢/٩/٢۸
» ۱۳۸٢/٩/٢۸ :: ۱۳۸٢/٩/٢۸
» ۱۳۸٢/٩/٢٢ :: ۱۳۸٢/٩/٢٢
» ۱۳۸٢/٩/۱۸ :: ۱۳۸٢/٩/۱۸
» ۱۳۸٢/٩/۱٧ :: ۱۳۸٢/٩/۱٧
» ۱۳۸٢/٩/۱٤ :: ۱۳۸٢/٩/۱٤
» ۱۳۸٢/٩/۱۳ :: ۱۳۸٢/٩/۱۳
» ۱۳۸٢/٩/۱۳ :: ۱۳۸٢/٩/۱۳
» ۱۳۸٢/٩/۱٢ :: ۱۳۸٢/٩/۱٢
» ۱۳۸٢/٩/۱٢ :: ۱۳۸٢/٩/۱٢
» ۱۳۸٢/٩/٦ :: ۱۳۸٢/٩/٦
» ۱۳۸٢/٩/۱ :: ۱۳۸٢/٩/۱
» ۱۳۸٢/۸/٢٥ :: ۱۳۸٢/۸/٢٥
» ۱۳۸٢/۸/٢٢ :: ۱۳۸٢/۸/٢٢
» ۱۳۸٢/۸/٢٠ :: ۱۳۸٢/۸/٢٠
» ۱۳۸٢/۸/٢٠ :: ۱۳۸٢/۸/٢٠
» ۱۳۸٢/۸/۱٦ :: ۱۳۸٢/۸/۱٦
» ۱۳۸٢/۸/۱٦ :: ۱۳۸٢/۸/۱٦
» ۱۳۸٢/۸/۱۱ :: ۱۳۸٢/۸/۱۱
» ۱۳۸٢/۸/٩ :: ۱۳۸٢/۸/٩
» ۱۳۸٢/۸/٦ :: ۱۳۸٢/۸/٦
» ۱۳۸٢/۸/٢ :: ۱۳۸٢/۸/٢
» ۱۳۸٢/۸/٢ :: ۱۳۸٢/۸/٢
» ۱۳۸٢/۸/٢ :: ۱۳۸٢/۸/٢
» ۱۳۸٢/٧/۳٠ :: ۱۳۸٢/٧/۳٠
» ۱۳۸٢/٧/٢٤ :: ۱۳۸٢/٧/٢٤
» ۱۳۸٢/٧/٢٢ :: ۱۳۸٢/٧/٢٢
» ۱۳۸٢/٧/٢۱ :: ۱۳۸٢/٧/٢۱
» ۱۳۸٢/٧/٢۱ :: ۱۳۸٢/٧/٢۱
» ۱۳۸٢/٧/٢٠ :: بسم الله