عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

عقیده یا نگاه؟

نگاه انواع دارد و اقسام.

( طبق چیزی که اینجا نوشت هام و مستقل از تعارف لغت نامه ای نگاه آن چیزیست که عقیده بر مبنایش شکل میگیرد)

در هر زمینه ای. سیاسی. فرهنگی. اجتماعی و ....

گاهی از بیرون یک نگاه مذموم که نه ولی حداقل غیر قابل قبول است.یک عقیده پذیرفتنی نیست. 

بعد از نزدیک نه اینکه درست شود نه. می فهمی خب با این نگرش و نگاه این عقیده بیراه نیست. شاید خروجی های دیگری وجود داشت هباشد ولی این یکی نامحتمل نیست.

عقیده را شاید بتوان کمی زاویه اش را تغییر داد. به قول ما دندانپزشک ها تیلت آن را عوض کرد ولی نگاه را نه. نگاه حاصل عمری تفکر است و تعدادی انتخاب. 

حالا مسئله این است که باید با عقیده کنار آمد یا نگاه؟ یا درست تر اینکه کجای این دو بخش محل اصطکاک آدم های با هم است؟ عقیده یا نگاه؟

 

   + مائده ; ٤:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱/۱٧
    پيام هاي ديگران ()