عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

توافق تلخ

خدا کند من اشتباه فکر کرده باشم که وزیر امور خارجه کشورم خلاف واقع چیزی می گوید.  خدا کند همه حرف های ظریف درست باشد و هر چه من میخوانم در همه سایتهای خارجی و متن خارجی توافق نامه غلط باشد. کاش ما این همه نباخته باشیم و ذوق مرگ هم باشیم. 

 

فقط تنها چیزی که از صبح مرا به هم ریخته عکس های آرمیتا و علیرضاست که اتفاقا این روزها خیلی در اینترنت شایع شده.

   + مائده ; ۱۱:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٩/۳
    پيام هاي ديگران ()