عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

محیط کار

آدم ها چندین دسته اند در محیط کار ولی چهار دسته شان مثال زدنی اند:

دسته اول: آنهایی که مصداق این جمله اند: "من آنم که رستم بود پهلوان". این آدم ها را دم آخر می شناسی. به امیدشان پیش می روی و یهو در لحظه ی حساس می نشینند عقب! ولی قبلش کلی منم منم داشته اند!

دسته دوم: اینها جدا اعجوبه های خاصی بوده اند ولی همین قصه گولشان زده و ده هندوانه با یک دست برداشته اند و هر چیزی بهشان بگویی حواله ات می کنند به سابقه شان. نهایتا تو می مانی و سابقه ی درخشان گذشته و بی نهایت کار انجام نشده ی فعلی! این آدم ها فرق دو کلمه ی توانایی بالقوه و بالفعل را احتمالن نمی دانند.

دسته سوم: عده ای سر به زیر که آسه می روند و می آیند . کارشان را به موقع انجام می دهند و دیده هم نمی شوند.

دسته چهارم: موجوداتی شاخ ولی مدیر و شفاف. اگر کاری را نتوانند انجام بدهند می گویند. نیش کلامشان آدم را آزار می دهد ولی حداقل می شود بهشان اعتماد کرد. من در کل تجربه ی 7 ساله ی کاریم سه 4 تا مورد بیشتر ندیده ام. سرکار نمی گذارند آدم را. از اول آب پاکی را می ریزند و والسلام.

اگر کارتان به دسته اول افتاد معجزه نجاتتان بدهد و در برابر دسته دوم صرفا حرص می خورید و کارتان به سرانجام نمی رسد و در برابر دسته سوم فقط خضوع داشته باشید و مواظبشان باشید اگر رئیسشان هستید. اگر شاخ هستید در برابر دسته چهارم احتیاط کنید و اگر شاخ نیستید حرفشان را گوش بدهید با همه طعنه هایشان چیزی یادتان می دهند.

ادامه مطلب
   + مائده ; ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/۱۸
    پيام هاي ديگران ()

گذر اردیبهشت

اردیبهشت هست  و ....

 

هوا خیلی هم بهشتی نیست.

ولی یادمان باشد این "اردی بهشت" است که دارد رد می شود همین طور بی صدا. آن هم تا نیمه گذشته!

 

اردیبهشت ماه خوبی ست برای من. باید از این خوب بودن محافظت کنم. حتی این روزها که گاه تا مرز جنون عصبانی می شوم.

 

اردیبهشت ماه سفر است برای من و زیارت. و منتظرم که امسال هم ....

 

 

   + مائده ; ٩:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/۱٥
    پيام هاي ديگران ()

از موها شروع می کنیم؟!

ما زن‌ها رسم خوبی داریم. زمانه که سخت می‌گیرد، شروع می‌کنیم به کوتاه کردن. ناخن‌ها، موها؛ حرف‌ها، رابطه‌ها
خاطرات خانه‌ی ییلاقی --- ویرجینیا گلف

   + مائده ; ۳:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٤
    پيام هاي ديگران ()