عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

 

What u achive through the journey of life

is not as important as who u become

Anon

   + مائده ; ۳:٥٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/٥/٢۸
    پيام هاي ديگران ()

 

اين روزها دلم برای فاطمه کوچولوی همسفرمان بد جوری تنگ شده. کاری بايد کرد. می دانم او نيز هوای ما را دارد. بايد کاری کرد.

   + مائده ; ٢:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/٥/۱٩
    پيام هاي ديگران ()

 

من مهربان ندارم،نامهربان من کو؟

نامش همی نیارم،بردن به پیش هر کس

گه گه به ناز گویم، سرو رهان من کو؟

من مهربان ندارم،نامهربان من کو؟

در بوستان شاهی،هر کس به چیدن گل

آن گل که نشکنندش،در بوستان من کو؟

من مهربان ندارم،نامهربان من کو؟

 

   + مائده ; ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/٥/۱٦
    پيام هاي ديگران ()

 

آمدم ولی ...

دلم می سوزد. خدا کند بماند.

هنوز هم نمی دانم. کاش ...

انگار ديگر حکمی هم نيست.

   + مائده ; ٢:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/٥/۱٥
    پيام هاي ديگران ()