عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

 

دلم گرفته. نمی دانم چه مرا وامی دارد اين را بنويسم. ولی . . .

 سنگين شده ام . به سنگينی تمام لحظه های زندگيم. بی هيچ کم و کاست. و اين بار سنگينتر از تحمل منست. می ترسم از اينکه طاق شود اين صبر و آنچه نمی دانم چيست ولی از آن می ترسم روی دهد.

راستی حلال کنيد مرا که هنوز باور ندارم که به ميقات می روم. و هنوز مانده ام در اين رفتن و اينکه . . .

 

   + مائده ; ۱:۱٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/٤/٢٤
    پيام هاي ديگران ()